تهیه و تولید راهکار جامع  نرم‌افزاری بودجه‌ریزی عملیاتی تحلیل ­گران:

 • اجرا و پیاده­ سازی راهکار نرم ­افزاری هزینه ­یابی برمبنای فعالیت (Activity Base Costing)
 • اجرا و پیاده سازی راهکار نرم­ افزاری مدیریت هزینه برمبنای فعالیت (Activity Base Managing)
 • اجرا و پیاده سازی راهکار نرم­ افزاری بودجه‌ریزی برمبنای فعالیت (Activity Base Budgeting)
 • اجرا و پیاده ­سازی راهکار نرم­ افزاری مدیریت عملکرد بر مبنای Balanced Score Card

     مهمترین ویژگی­های راهکار نرم­ افزاری ارائه شده:

 • انطباق کامل با آخرین دستورالعمل ­ها و بخشنامه ­های مراجع ذیربط
 • امکان تعریف بدون محدودیت سناریوهای مختلف برنامه­ ریزی و محاسباتیScenario Planning
 • امکان پوشش کامل سازمان مرکزی و کلیه واحدهای تابعه تا پایین­ ترین سطوح در صورت نیاز
 • محیط کاربری بسیار ساده و کاربر پسند نرم ­افزار
 • قابلیت استفاده به صورت محلی با حداقل پیش ­نیازهای فنی ( متمرکز و توزیع شده )
 • استفاده ساده و حداکثری از تمامی ابزارهای دریافت و ارسال اطلاعات
 • طراحی فنی بر مبنای کمترین خطا و حداقل نیاز به پشتیبانی فنی
 • یکپارچگی نرم­ افزار حسابداری مالی و بهایابی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

دستاوردهای استقرار نرم­ افزار هزینه­ یابی بر مبنای فعالیت:

 • پوشش الزام قانونی سازمان برنامه و بودجه برای احصاء، محاسبه و گزارش بهای تمام شده برنامه‌‌ها و فعالیت‌‌ها
 • ارایه گزارشات مدیریتی به منظور مقایسه کمی و کیفی خروجی‌‌های مراکز فعالیت و دپارتمان‌‌های سازمان
 • شناسـایی گپ‌‌های اطلاعاتی موجود در فـرآیندهای جاری سازمان و برنامه‌‌ریزی برای پوشش آنها در دوره‌‌های آتی عملکردی
 • شناسایی فعالیت‌‌های پرهزینه و برقراری امکان تحلیل هزینه‌‌های هر فعالیت به منظور تصمیم‌‌گیری در خصوص امکان برون سپاری برخی فعالیت‌‌ها منطبق با قوانین
 • افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌‌های سازمان

 

 

 

 

ویژگی‌های نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد:

 • استفاده و بهره­ گیری از فرآیندها و گزارشها بهایابی
 • امکان تعریف سناریوهای مختلف بودجه‌ریزی برای یک سال مالی
 • امکان افزایش / کاهش یک به یک و گروهی ورودی‌ها یا خروجی‌ها
 • امکان تعریف ورودی‌های ثابت و یا متغیر جهت محاسبه
 • امکان افزایش / کاهش و ایجاد سقف برای اقلام هزینه با توجه به بخشنامه­ ها یا سیاست­ های سازمانی
 • محاسبه بودجه مورد نیاز سازمان و تهیه فرم­ ها و گزارشها درون / برون سازمانی مورد نیاز دستگاه اجرایی
 • قابلیت ردیابی خروجی‌ها به ورودی و بالعکس
 • امکان تغییر انتسابات در سناریوها
 • امکان تغییر در مبالغ ورودی‌ها و کمیت‌ها و خروجی‌ها
 • امکان ثبت موافقت­ نامه در برنامه حسابداری و تعیین سقف جهت عملکرد اعتبارات

ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت و ارزیابی عملکرد:

 • تبدیل استراتژی ­های سازمان به یک چارچوب قابل سنجش از طریق تعریف شاخص­ های کلیدی عملکرد
 • گزارش خلاصه عملکرد سازمان و تشخیص فرآیندهای دارای مشکل
 • امکان تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد در ذیل اهداف و برنامه‌ها
 • امکان تعریف شاخص‌های مالی و غیر مالی
 • قابلیت نمایش وضعیت اهداف در مقایسه با اعتبارات تخصیص یافته
 • قابلیت طراحی مدل‌های مدیریت عملکرد متنوع برای هر یک از واحدهای دستگاه اجرائی
 • قابلیت محاسبه بر اساس فرآیندهای طراحی شده و وزن‌های ارایه شده