خدمات پشتیبانی و همراهی با مشتریان در شرکت تحلیل گران به عنوان مولفه ی تمایز در دستور کار قرار دارد.

برای ایجاد خدماتی متمایز ما در تحلیل گران از تیم های پشتیبانی مالی و نرم افزاری جداگانه ای بهره می بریم. تیم های پشتیبانی مالی تحلیل گران از متخصصین مالی و مسلط به حسابداری تعهدی با تجربه ی استقرار و پشتیبانی در ده ها پروژه ی سازمانی شکل گرفته است که اعضای آن قادرند دغدغه های سازمان خریدار را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و بهترین راهکارها را ارایه کنند.

هم چنین پشتیبانی های نرم افزاری و فنی محصول نیز توسط کارشناسان پشتیبان نرم افزار به مشتریان ارایه می شود.

همراهی در خصوص مشاوره حسابداری و تهیه و تنظیم و ارسال گزارش ها به مراجع ذیربط نیز از دیگر خدمات متمایز تحلیل گران است. به عبارت دیگر تحلیل گران همیشه و در همه مراحل همراه شماست.

مراحل پشتیبانی:

  • پاسخگویى تلفنى به مشتریان در ارتباط با سوالات حوزه کاربری
  • هماهنگى جهت اعزام کارشناس و کنترل دوره­ای اطلاعات مشترک
  • همکارى در انتقال سند، نصب شبکه و رفع مشکلات مربوط به شبکه
  • بروز رسانى سامانه بصورت دوره­ای
  • راهنمایى مشتریان در مسائل حسابدارى بخش عمومى با توجه به تغییرات جدید
  • کمک به برطرف کردن مشکلات بوجود آمده در امر حسابدارى یا سامانه به صورت آنى و از راه دور
  • همراه بودن با مشترى تا برطرف شدن کامل مشکلات