راهکار مدیریت مالی

تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل

حسابداری بخش عمومی

امکانات ویژه و برتر نرم افزار حسابداری تعهدی

 • پارامتریک بودن برنامه
 • یکپارچگی و ساده بودن نرم افزار
 • هوشمند بودن برنامه و کنترل اسناد با اعتبارات
 • رابط کاربری ساده و قوی
 • دارای کنترل هوشمند مطابق با کنترل های دارایی
 • مشاهده عملکرد هر کاربر
 • دارای خروجی های سنا، سناما، سماد (گزارش الف و ب)، صورت های مالی، فرم های عملکرد، و یاداشت های توضیحی
 • دسترسی هر کاربر به آیتم های مورد نیازش طبق نظر سازمان
 • انجام کنترل های موجود در برنامه جهت جلوگیری از اشتباهات کاربری مانند کنترل در سطح موجودی و برنامه و فصل برای واحد اعتبارات، کنترل محدودیت پرداخت برای عاملین ذیحساب، کنترل مانده قرارداد
 • ثبت سند های اتوماتیک محاسباتی و غیر محاسباتی
 • گزارش ساز پویا
 • گزارشات جامع و متنوع
 • امکان کپی کردن اسناد از دوره های مالی قبل و حتی کپی از ردیف های خاص یک سند در سندی دیگر و امکان کپی کردن یک تامین اعتبار
 • اعلام هشدار برای مشخص کردن اتمام یک قرارداد یا یک ضمانتنامه طبق درخواست کاربر
 • ثبت سند از برنامه های دیگر نظر حقوق و دستمزد و انبار و اموال
 • دارای کارتابل در اسناد- فرم محاسبه و فرم تامین اعتبار
 • دارای بخش مربوط به بهایابی و بودجه ریزی عملیاتی

یکی از نواقص سامانه حسابداری بخش عمومی کشور ضعف برنامه نرم افزاری مناسب و یکپارچه در واحدهای گزارشگر می باشد، این شرکت با مجموعه ای متشکل از مدیران و تحلیلگران زبده، و همچنین برنامه نویسان متخصص که دلسوز نظام و رهبری و اهداف والای آن میباشند با عنایت به خداوند و تلاش شبانه روزی موفق به تولید نرم افزار مکانیزه و یکپارچه حسابداری بخش عمومی بر مبنای نظام حسابداری تعهدی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد گردیده است که ماحصل آن پاسخگویی به نیازهای حال و آینده سازمان ها می باشد.

 

بخش های نرم افزار

 • قراردادها
 • رسیدگی
 • تضمینات و سپرده ها
 • حقوق و دستمزد
 • اموال
 • انبار
 • گزارشات
 • تنظیم اسناد
 • بودجه و اعتبارات
 • دریافت و پرداخت
 • دفترداری و تنظیم حساب ها

ویژگی‏های سامانه

اما چه ویژگی های خاصی را در نرم افزار تحلیلگران خواهید دید؟

 • یکپارچگی سیستم
 • کدینگ استاندارد سازمان دارایی
 • صدور سند اتوماتیک
 • مغایرت گیری اتوماتیک
 • گزارش ساز پویا
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
 • کاربران نامحدود
 • ثبت عملکرد کاربران
 • کپی اسناد
 • سند افتتاحیه اتوماتیک
 • سند اختتامیه اتوماتیک
 • ایجاد میانبر روی صفحه شخصی
 • شخصی سازی محیط نرم افزار
 • سناما
 • سنا

گزارشات مهم سازمان های نظارت

 • سناما (وزارت دارائی)
 • سنا (دیوان محاسبات)
 • سماد (بدهی و مطالبات)
 • تفریغ بودجه و صورت های مالی

مبهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بهای تمام شده

 • اصول
 • زیرفصول
 • جزفصول
 • طرح
 • پروژه
 • زیرپروژه
 • برنامه
 • فعالیت
 • زیرفعالیت
 • مراکز هزینه
 • گزارشات

 

 • برنامه
 • فعالیت
 • زیرفعالیت
 • مراکز هزینه
 • گزارشات

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

 • بودجه پیشنهادی
 • بودجه مصوب
 • ابلاغ اعتبار
 • تخصیص اعتبار
 • انحراف عملکرد و بودجه
 • گزارشات

فــرم درخواســـت دموی محصول