قوانیــن و مقــررات

تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل

کاربر محترم پس از عضویت با تائید شرایط و ضوابط، موافقت خود را با اصول و مقررات «تاکس» و حوزه‌های فعالیت و طرز عملکرد آن اعلام می‌نماید. استفاده از «تاکس» فی نفسه به معنای مطالعه این شرایط و موافقت با آنها است.

توجه فرمائید مفاد ذیل به منزله ی موافقتنامه ی لازم الاجرا فیما بین طرفین بوده و به ویژه حقوق و تعهدات قراردادی هر یک از کاربران و اپلیکیشن «تاکس» را مشخص می‌نماید عنایت بفرمایید شرایط و ضوابط تاکس ممکن است به دفعات به روز شده، تغییر، حذف یا اصلاح گردد و تایید کاربر به منزله پذیرش موارد فوق است.

لطفا اطلاع داشته باشید که اپلیکیشن «تاکس» یک سامانه کاربرمحور است. لذا اساسا و ابتدائا مسئولیت محتوای تولید شده با کاربر است. کاربران حق دارند در این اپلیکیشن ارتباطات خصوصی داشته یا اینکه از طریق ایجاد گروه و کانال به مسئولیت خود و با رعایت موارد قانونی فعالیت نمایند. ممکن است در مواردی مقامات قضائی در خصوص این محتوای تولید شده توسط کاربر دستوراتی را صادر نمایند که ناگزیر برای کاربر و اپلیکیشن تاکس، لازم الاتباع است.

ممکن است پیام‌های شما در گفتگوهای اختصاصی با یک شخص یا اشخاص دیگر ( گفتگوی دونفره یا گفتگوی گروهی یا کانال خصوصی) باشد که در این صورت قانونا به عنوان ارتباط غیر عمومی شناخته می‌شود و بیشترین حمایت قانونی در خصوص حمایت از حریم خصوصی شما را در پی دارد. این اطلاعات بدون رضایت شخصی یا الزامات قانونی تحت هیچ شرایطی ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نشده یا در دسترس دیگران قرار نمی گیرد. حفظ و نگهداری و پردازش این اطلاعات تا حدودی که جهت ارائه خدمات در عرف فنی و حقوقی مربوط به پیام‌رسان‌ها ضرورت دارد یا اینکه توسط قانون الزام شده است، توسط تاکس انجام می‌شود و هر یک از کاربران با پذیرش شرایط استفاده به شرح این موافقتنامه نسبت به آن رضایت می‌دهند و متعاقبا نمی توانند اعتراضی داشته باشند.

ممکن است از طریق ایجاد کانال‌ها توسط شما، محتوایی درون سامانه تولید شود که به عنوان ارتباطات عمومی شناخته می‌شود و طبیعتا مسئولیت آن بر عهده گرداننده کانال است و موارد قانونی باید در تولید محتوا مدنظر باشد. در این خصوص ازجمله توجه داشته باشید؛

هرگونه توهین و افترا یا اعلام خلاف واقع و نشر اکاذیب نسبت به اشخاص در محیط‌های مجازی نیز مانند محیط‌های واقعی می‌تواند مصادیق جرم انگاری توسط قانونگذار باشد و با پیگیری شخصی فرد مورد خطاب مواجه شود. مسئولیت این موارد بر عهده تولید کننده محتوا است.

مسئولیت هرگونه خرید و فروش غیرقانونی، تجارت اقلام و کالاهای ممنوعه، اعمال خلاف قانون (مثلا خرید و فروش مواد مخدر یا الکلی یا قاچاق یا اجناس ممنوعه یا موارد فحشاء وسوء استفاده جنسی، قاچاق انسان، کودک آزاری و هرزنگاری و…) بر عهده کاربران مربوطه است. توجه داشته باشید هر عملی که در دنیای واقعی مصداق تحقق جرم است و ممنوع شده در فضای اپلیکیشن نیز همان حکم را دارد. به عبارت دیگر فضای اپلیکیشنهای رسمی بخشی از قلمرو حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه قوانین رایج کشور در محیط مجازی نیز لازم الاتباع است و مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از نقض این قوانین با کاربر متخلف است.

اعمال تروریستی، اقدامات علیه امنیتی ملی، اقدامات علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور و نیز جاسوسی و سایر موارد که مطابق با مقررات موضوعه داخلی یا بین المللی جرم تلقی شده است و مسئولیت سوء استفاده از این اپلیکیشن در ارتباط با امور مجرمانه به هر شکل با کاربر است. کاربران محترم در خصوص این موارد باید نهایت دقت و جدیت را داشته باشند و البته می‌توانند هر یک از موارد نقض را به مقامات صالح یا ضابطین قضایی اطلاع رسانی نمایند.

موازین مربوط به حقوق مولف، حقوق ناشی از مالکیت ادبی یا هنری، حقوق ناشی از اختراع و سایر موضوعات نیز همواره در محیط‌های مجازی لازم الاتباع بوده و مسئولیت انتشار هر نوع پیام با کاربر مربوطه است.

علی الاصول مباشرت به هر جرمی توسط کاربر مسئولیت وی را در برابر قانون و دادگاه صالحه به همراه دارد و قطعا کاربران نمی توانند انتظار داشته باشند که اپلیکیشن «تاکس» حفاظتی از ایشان در قبال فعالیت‌های غیرقانونی به عمل بیاورد و یا اینکه معاونت یا مشارکتی در تحقق جرم داشته باشد.

کاربران در تنظیمات می‌توانند اجازه ی نگهداری و حفظ اطلاعات را مطابق با تنظیمات اپلیکیشن جهت تسهیل ارائه خدمات به اپلیکیشن «تاکس» اعطا نمایند و صرف تایید کاربر در گزینه تنظیمات این اپلیکیشن به منزله ی اعطای این اجازه است. کاربر با مطالعه ی این شرایط موافقت می‌دارد کلیه ضوابط قانونی را رعایت نموده و مسئولیت محتوای تولید شده یا به اشتراک گذاشته شده توسط خود را بر عهده می‌گیرد. موارد فوق از باب ذکر اهم موارد بوده و منافاتی با لازم الرعایه بودن سایر مقررات قانونی ندارد.

كاربران در هر زمانی می‌توانند تمامی اطلاعات شخصی ثبت شده خود را تصحیح و یا حتی حساب كاربری خود را حذف كنند و یا اپلیکیشن را ترک نمایند.