خدمــات مـا

تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل

استقرار


 • پیشنهاد برای تهیه سیستم مورد نیاز جهت راه اندازی سرور
 • نصب موقت و آزمایشی نرم افزار روی سیستم‏های موجود (استفاده از یک client به عنوان سرور)
 • ورود اطلاعات اولیه جهت راه اندازی نرم افزار و تست و بررسی توسط کاربران سازمان
 • آموزش اولیه کارمندان جهت استفاده از نرم افزار و تصمیم گیری صحیح در انتخاب نرم افزار مورد نیاز
 • کمک به ثبت اسناد دوره مالی جاری و همراهی در ارسال گزارشات دستگاه‏های مربوطه جهت مشاهده عملکرد نرم افزار و تصمیم گیری بهتر

آموزش


 • آموزش کاربردی و ورود اطلاعات در نرم افزار
 • آموزش در سطح مدیران ارشد سازمان‏ها به منطور استفاده از گزارشات و تحلیل آنها
 • آموزش حسابرسان سازمان به منظور فرآیند حسابرسی
 • برگزاری سمینارها و کارگاه‏های آموزشی
 • آموزش مرحله به مرحله در تمام واحدهای موجود در سازمان
 • آموزش به کارمندان جدیدالورود
 • بررسی مسائل آموزش داده شده و رفع ابهامات و اشکالات
 • چک کردن گزارشات تهیه شده توسط کارمندان سازمان بعد از ثبت اطلاعات توسط آنها و اطمینان از عدم وجود مشکل

پشتیبانی

 • پاسخگویی تلفنی به مشتریان در ارتباط با سوالات حوزه کاربری
 • هماهنگی جهت اعزام کارشناس و کنترل دوره‏ای اطلاعات مشتری
 • همکاری در انتقال سند، نصب شبکه و رفع مشکلات مربوط به شبکه ۱/۱
 • بروز رسانی سامانه بصورت دوره ای
 • راهنمایی مشتریان در مسائل حسابداری بخش عمومی با توجه به تغییرات جدید
 • کمک به برطرف کردن مشکلات بوجود آمده در امر حسابداری یا سامانه به صورت آنی و از راه دور
 • همراه بودن با مشتری تا برطرف شدن کامل مشکلات

مشاوره

 • مشاوره بر اساس نیازها و درخواست‏های مطرح شده از طرف کارفرما
 • شناسایی و ریشه یابی علل بروز عدم انطباق‏ها و ارائه راهکارهای مناسب
 • مشاوره به منظور تهیه صورتهای مالی
 • بررسی و طراحی فرایندها و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود فرآیندها
 • طراحی کدینگ‏ها